Kathedraalkoor Hasselt

Virga-Jessefeesten 2017

Stad van vrede

Stad van vrede

Meer informatie

Dubbelconcert...

Op 8 april 2017 voerde het Kathedraalkoor de Johannespassie van Bach uit, voorafgegaan door de creatie van Cantata for Lent van Ludo Claesen.

Cantata for Lent
voor gemengd koor, strijkers, orgel, fluit en hobo
Ludo Claesen

Compositieopdracht voor 40 jaar dirigentschap

 

Cantata for Lent op YouTube

Cantata op YouTube

Cantata for Lent

Uw steun voor het Kathedraalkoor

Het Kathedraalkoor Hasselt was in het afgelopen jaar weer erg actief. En voor de toekomst staan weer grote projecten op stapel.

Voor al die activiteiten is enthousiasme, deskundigheid en inzet nodig van dirigent, koorleden en bestuur. Maar er is ook heel veel geld nodig, vooral in deze dagen van krimpende subsidies. Wij willen bovendien concerten brengen met professionele begeleiding en desgevallend professionele solisten.

Zonder bijkomende steun van een groep sympathisanten is de veelheid van initiatieven op het niveau dat wij nastreven niet haalbaar.

Meer informatie over hoe u het Kathedraalkoor kunt steunen