Kathedraalkoor Hasselt

Uw steun is nodig...

Het Kathedraalkoor Hasselt was de afgelopen tijd weer erg actief.

In november 2015 behaalde het koor de tweede plaats in de provinciale koorwedstrijd. Na de eerste plaats in de editie van 2012 consolideerde het koor daarmee zijn plaats aan de top van het Limburgse koorleven.

In het voorjaar van 2016 was er een koor- en orgelconcert, met o.a. de uitvoering van Lauda Sion van Felix Mendelssohn.

In september nam het koor, in opdracht van het Virga-Jessecomité 50 liederen op die Paul Schollaert voor de Virga-Jessefeesten schreef in de periode 1996 – 2017. De dubbel-cd 7 x 7 Jaar zingen voor de Virga Jesse wordt gerealiseerd in het kader van de Virga-Jessefeesten 2017 en werd op 27 november 2016 voorgesteld.

Het kerstconcert van 2016 stond in het teken van Messiah van George Frideric Handel.

Op 8 april 2017 willen wij een oude draad weer opnemen met een uitvoering van de Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach, samen met koor en orkest van het Kamerkoor Maastricht.

Op die dag wordt ook een nieuw werk van Ludo Claesen gecreëerd: Cantata for Lent, voor gemengd koor, strijkers, orgel, fluit en hobo. Het Kathedraalkoor gaf zijn dirigent die compositieopdracht ter gelegenheid van 40 jaar dirigentschap (1977-2017).

Het Kathedraalkoor verleent traditioneel zijn medewerking aan de Virga-Jessefeesten. Naast deelname aan de ommegang en de verzorging van een tv-mis, zal het koor ook een herwerkte versie brengen van het oratorium Stad van Vrede van Paul Steegmans, dat voor het eerst werd uitgevoerd aan het slot van de Virga-Jessefeesten van 2003.

Voeg daarbij onze optredens tijdens de pontificale vieringen in de Sint-Quintinuskathedraal (chrismaviering, Pasen, Allerheiligen, Kerstmis), een tv-mis, een radiomis, een vriendenconcert, occasionele vieringen (o.m. het vijftigjarig dichterschap van Boudewijn Knevels), en u zult begrijpen dat het voorbije jaar muzikaal weer heel druk is geweest.

Voor al die activiteiten is enthousiasme, deskundigheid en inzet nodig van dirigent, koorleden en bestuur. Maar er is ook heel veel geld nodig, vooral in deze dagen van krimpende subsidies. Wij willen bovendien concerten brengen met professionele begeleiding en desgevallend professionele solisten.

Het Kathedraalkoor krijgt structurele of occasionele steun van verschillende instanties. Het behoort tot de selecte kring van koren die – alsnog - structureel gesteund worden door de provincie Limburg. Daarnaast is er steun van het bisdom Hasselt en de stad Hasselt.

Maar zonder de bijkomende steun van een groep sympathisanten is de veelheid van initiatieven op het niveau dat wij nastreven niet haalbaar.

U kunt het Kathedraalkoor Hasselt steunen:

 • als steunend lid .
  U betaalt jaarlijks ¤ 20.00 en ontvangt daarvoor de nieuwsbrief en wordt uitgenodigd op alle concerten.
 • als vriend van het kathedraalkoor.
  U betaalt jaarlijks ¤ 40,00 en ontvangt daarvoor dezelfde voordelen als de steunende leden,
  en daarbij 1 gratis toegangskaart voor één van de concerten in eigen beheer van het werkjaar.
  U kunt zelf kiezen welk concert u gratis wil bijwonen.U ontvangt daarvoor een tegoedbon die u kunt opnemen wanneer het u best past.
  Uw naam wordt ook opgenomen in het programmaboekje van alle concerten.
 • als beschermlid.
  U betaalt jaarlijks ¤ 100,00.
  Daarmee hebt u gratis toegang tot alle concerten in eigen beheer van het Kathedraalkoor.
  U ontvangt daarvoor een toegangspas.
  Bovendien wordt uw naam vermeld in het programmaboek van de concerten van het werkjaar.

Het staat u uiteraard vrij om ook een grotere som te geven.

Wij durven hopen dat u uw steun zal willen verlenen aan het Kathedraalkoor Hasselt.
U kunt uw bijdrage storten op rekening

IBAN BE60 0688 9312 2170
BIC GKCCBEBB
Kathedraalkoor Hasselt v.z.w,
Anne-Ruttenstraat 60
3500 Hasselt
(met vermelding “steun 2017”).

Wij zijn u erg dankbaar voor de steun!