Kathedraalkoor Hasselt

In het kort

Het Kathedraalkoor Hasselt werd opgericht in september 1998. Dat gebeurde onder impuls van bisschop Paul Schruers. Die haalde het Sint-Maartenkoor uit Stevoort naar zijn kathedraal. Sinds 1977 was Ludo Claesen met dat koor een gestage weg bergop gegaan naar een niveau dat in Vlaanderen werd opgemerkt. Bisschop Schruers wilde het koor hebben voor de grote pontificale vieringen van het kerkelijk jaar. Voor de rest was het Kathedraalkoor vrij zijn weg te gaan. Van in den beginne heeft het Kathedraalkoor dan ook vele muzikale wegen bewandeld.

Het Kathedraalkoor wil zich profileren als een draaischijf binnen de Hasseltse vocale muziekbeleving. Hoogtepunten in dat streven zijn onder meer de Europese première van The Walk (een eigentijdse passieverklanking van de Vlaams-Amerikaanse componist Noël Goemanne), het Oratorio de Noël (C. Saint-Saëns), Membra Jesu Nostri (D. Buxtehude), Die Schöpfung (J. Haydn), Wie der Hirsch schreit (F. Mendelssohn), Requiem (G. Faure), de Johannespassie en de cantate Höchsterwünschtes Freudenfest en Was Gott tut, das ist wohlgetan (J.S. Bach), Ein deutsches Requiem (J. Brahms), het Magnificat (J. Rutter) en Chichester Psalms van Leonard Bernstein.

In het kader van de Limburgse Oratoriumvereniging werden verschillende grote oratoria gebracht: Carmina Burana (C. Orff), Messa di Gloria (G. Puccini), Elias (F. Mendelssohn) en de creatie van Stad van Vrede (P. Steegmans). Dat laatste oratorium was de slotmanifestatie van de Virga-Jessefeesten in 2003 in Hasselt.

Ook op het vlak van de profane muziek heeft het koor verschillende optredens op zijn naam staan. Na optredens in 2003 en 2008 werd het Kathedraalkoor in 2013 opnieuw gevraagd voor de twintigste editie van een erg succesrijk nieuwjaars¬concert van de v.z.w. Kerkopbouw in Turnhout.

Het Kathedraalkoor ging ook buiten de grenzen. Zo nam het koor deel aan het internationale koorf¬estival Singing World in Sint-Petersburg (Rus-land). Het oogstte veel lof omwille van de diversiteit van zijn repertorium, de homogene koorklank, de bezielde uitvoeringen en de doorleefde inter¬pretaties.

In het kader van de viering van 50 jaar Koor & Stem Limburg voerde het Kathedraalkoor in mei 2010 onder leiding van Bo Holten Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms uit in de O.L.V.-basiliek van Tongeren, samen met andere Limburgse koren. In de Madeleinekerk in Parijs volgde op 23 mei nog een uitvoering, dit keer samen met het koor Vox Amicorum uit Antwerpen.

Het Kathedraalkoor is altijd prominent aanwezig in de Hasseltse Virga-Jessefeesten. In 2003 verzorgde het de slotmanifestatie met het magistrale oratorium Stad van Vrede van Paul Steegmans. In 2010 werd in de Eurovisiemis van 15 augustus de Missa Ave Virga Jesse van Ludo Claesen gecreëerd.

In 2011 werkte het Kathedraalkoor mee aan een Galaconcert van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, met een uitvoering van Carmina Burana.

In 2009 verzorgde het Kathedraalkoor samen met het koor en orkest van de muziekhumaniora van het Lemmensinstituut in Leuven een Mendelssohnconcert. De samenwerking kwam mede tot stand door de bezieling van directeur Karel De Wolf, die in 2011 overleed. Begin 2012 werkten beide partners opnieuw samen in een huldeconcert.

Nog dit jaar maakte het koor een reis naar Italië, en trad met veel succes op in Saliceto: een staande ovatie was de dank van het enthousiaste publiek.

In november 2014 nam het koor deel aan een grootschalig concert in het kader van de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog: A Thousand Voices for Peace. In de basiliek van Koekelberg werd Dies Illa van de Poolse componist Krzysztof Penderecki in wereldpremière uitgevoerd.

Eerste laureaat provinciale koorwedstrijd 2012

De provincie Limburg organiseert om de drie jaar, in samenwerking met de koorfederatie Koor & Stem Limburg een provinciale koorwedstrijd. Op 18 november 2012 werd het Kathedraalkoor Hasselt eerste laureaat.

Leden van het Kathedraalkoor Hasselt

Sopranen

Evi Bienkens, Annelies Buckinx, Goele Claesen, Ine Claesen, Sabina Colson, Leen Cooremans, Mieke Creyf, Hendrik Janssen, Anne-Marie Lehouck, Veerle Leurs, Annick Nelles, An Olaerts, Patricia Scheepers, Aleidis Schreurs, Ingrid Staelens, Winde Thijs, Ann Van den Bossche, Leen Vandersmissen, Inge Verplancke

Alten

Anny Coelmont, Ingrid Daveraes, Els Deveux, Leen Doucet, Petra Frère, Ria Froyen, Joke Goris, Jessie Goven, Anneke Jans, Paula Quintens, Annemie Roppe, Marie-Josée Rouffa, Ineke Scrayen, Cécile Verraes, Lucienne Winters

Tenoren

Philippe Buckinx, Guy Deprez, Rudi Draye, Kris Lamotte, Rudi Orye, Wim Schreurs, Bruno Sprengers, Stephan Van Lishout, Céline Willems, Mieke Wouters

Bassen

Jean Bosch, Yvan Castro, Jules Cools, André Deschamps, Miel Draye, Luc Fourie, Willy Stulens, Pieter Van Bouwelen, Karel Van den Bossche, Henri Vanstraelen