Kathedraalkoor Hasselt

20 jaar Kathedraalkoor Hasselt

Het Kathedraalkoor Hasselt werd in september 1998 opgericht en bestaat dus 20 jaar.

Het Kathedraalkoor Hasselt ging in september 1998 van start, onder impuls van bisschop Schruers. Die wilde het koor hebben voor de grote pontificale vieringen. Voor de rest was het vrij zijn weg te gaan in geestelijke en profane muziek.

Het Kathedraalkoor kan van de voorbije 20 jaar een indrukwekkend palmares voorleggen: o.m. The Walk en Missa Millennium (Goemanne): Oratorio de Noël (Saint-Saëns); Membra Jesu Nostri (Buxtehude): Die Schöpfung (Haydn): Elias, Wie der Hirsch schreit en Lauda Sion (Mendelssohn): Requiem (Fauré); Carmina Burana (Orff); Johannespassie en Höchsterwünschtes Freudenfest (Bach); Magnificat (John Rutter); Ein deutsches Requiem (Johannes Brahms); Chichester Psalms (Leonard Bernstein); Messiah (G.F. Handel); Luminosity (James Whitbourn) en verder werken van dirigent Ludo Claesen (Ero Cras en Cantata for Lent) en begeleider Paul Steegmans (Stad van Vrede, Licht van Kerstmis).

Met resp. de eerste en de tweede plaats in de driejaarlijkse koorwedstrijd georganiseerd door de provincie Limburg in 2012 en 2015 bevestigde het koor zijn toppositie in het Limburgse koorlandschap.

Wij vieren dit nog in 2018 met alvast twee jubileumactiviteiten.

Zie de concertkalender

Kathedraalkoor in Hongarije

Van 22 tot 26 juli jl. was het Kathedraalkoor in Hongarije. Wij zonger er in de Mathiaskerk en de Sint-Stephansdom in Boedapest, in de kathedraal van Estergom, en we namen met veel succes deel aan een vijfkorenfestival in Dorog.

Kathedraalkoor op het Vijfkorenfestival in Dorog

Het Kathedraalkoor op het vijkorenfestival van Dorog

Het Kathedraalkoor in de kathedraal van Estergom

Het Kathedraalkoor in de kathedraal van Estergom

Hasselt BeKOORlijk

Op zondag 25 november 2018 zetten weer een groot aantal Hasseltse koren hun beste beentje voor om de bezoekers een aangename muzikale namiddag aan te bieden. Op diverse locaties in de binnenstad vinden gratis concerten plaats.

'beKOORlijk' is de ideale gelegenheid om kennis te maken met het Hasseltse koorleven.

Het Kathedraalkoor Hasselt sluit het festival af met een optreden in de Sint-Quintinuskathedraal, om 16.30 uur.