Kathedraalkoor Hasselt
Dirigent en leden van het Kathedraalkoor Hasselt (2014)

Achtere KathedrÓÓl

Het Kathedraalkoor Hasselt brengt in de marge van de Virga-Jessefeesten 2017 een cd uit met 9 Hasseltse liederen.

 cd met Hasseltse liederen Kerk & Leven: Evergreens op zijn Hasselts

Meer informatie

Uw steun voor het Kathedraalkoor

Het Kathedraalkoor Hasselt was in het afgelopen jaar weer erg actief. En voor de toekomst staan weer grote projecten op stapel.

Voor al die activiteiten is enthousiasme, deskundigheid en inzet nodig van dirigent, koorleden en bestuur. Maar er is ook heel veel geld nodig, vooral in deze dagen van krimpende subsidies. Wij willen bovendien concerten brengen met professionele begeleiding en desgevallend professionele solisten.

Zonder bijkomende steun van een groep sympathisanten is de veelheid van initiatieven op het niveau dat wij nastreven niet haalbaar.

Meer informatie over hoe u het Kathedraalkoor kunt steunen